IMG_5085.JPG

我的新書溫暖的記憶,從這裡出發:一青妙的臺灣東海岸(聯經出版)即將在明天・4月24日發售!

這是去年8月在日本出版的『わたしの台湾・東海岸:「もう一つの台湾」をめぐる旅』(新潮社)的中文版。

 

カバー+帯.jpg配合新書的出版,預定在基隆,花蓮,台東,舉辦新書發表會。

也是第一次到台南以外的城市舉辦活動。希望可以見到很多當地的朋友們。

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

4/28(五)15:00-16:00  a-zone花蓮文化創意產業園區19號聚場

4/29(六)15:00-16:00  台東縣政府文化處圖書館1樓大廳

5/7  (日)15:00-16:00  基隆文化中心

  

    miaomiao 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()